Odměna za ekologický přístup

Společnost Associated Weavers pořádá ekologickou soutěž.

Mladí talentovaní návrháři jsou plni nadšení a připraveni na nové výzvy. Cena za ekologický přístup AW je každoroční soutěž, ve které mladí návrháři mohou předvést svůj talent. Tato soutěž odměňuje kreativní opakované použití starých vzorků a odstřižků koberců v nových inovačních výrobcích. Tím představuje koncept přidané hodnoty recyklace i pro širší veřejnost.

Výzva pro mladé talentované návrháře!

Soutěž je výzvou pro všechny vysokoškolské studenty oboru návrhářství nebo jiného textilního oboru. Celkově je předkládáno kolem stovky soutěžních prací.

Buďte tvůrčí a získejte fantastické ceny

Pro studenty je výzvou, když mají dát nový život starým vzorkům a odstřižkům koberců. Vytvářejí z nich různé objekty, oblečení, nábytek a doplňky – každý výrobek musí obsahovat kus vyřazeného koberce. Nejlepší návrh nejen vejde do povědomí veřejnosti, ale přinese svému tvůrci i finanční odměnu a místo na mezinárodním veletrhu Domotex v německém Hannoveru.

AW a udržitelná výroba

AW je uznávaným novátorem v oblasti tvůrčího designu, ale i průkopníkem udržitelné výroby. Úsilí posledních let vedlo k významnému snížení vlivů výroby realizované společností AW na životní prostředí (viz také O nás > Společnost)

Nový život pro vyřazený odpad

Cena udělovaná společností AW dokonale zapadá do podnikové filozofie, jejímž základem je aktivní zlepšování životního prostředí. Kobercový a podlahářský průmysl považuje třídění a recyklaci za mimořádně důležité pro životní prostředí. S přidanou hodnotou recyklace jsme učinili další krok: recyklovaný odpad nabývá na hodnotě oproti původnímu výrobku, který je recyklován. Staré kusy koberce začínají svůj nový život jako trendové výrobky. To je daleko udržitelnější než pálení nebo skládkování starého koberce.

Návrhy soutěžících jsou předkládány k posouzení odborné porotě, jejímž předsedou je Stefan Schöning. V roce 2001 tento slavný produktový návrhář vytvořil známou „skládací židli“ ve stylu origami. Od roku 1994 řídí vlastní návrhářskou firmu. Je autorem nové korporátní identity belgických železnic a změnil styl vlámských semaforů. V roce 2008 se stal návrhářem roku.

Další členové poroty:

  • Lut Pil, profesor dějin umění a designu fakulty výtvarných umění Sv. Lukáše v Ghentu,
  • Jan Marrannes, architekt a návrhář,
  • Carina Bischof, expert v upcycling fashion,
  • Maaike Dickx, manažer marketingu a grafického designu v AW.

Další informace o soutěži viz www.awarenessaward.be.