Další charakteristiky

Kromě základních požadavků (použití a luxusnost) jsou koberce schopny plnit i řadu dalších funkcí, a lze je proto položit a používat v různém prostředí. Každá z těchto dalších funkcí je označena vlastním symbolem.

occasional Castor placeholder Židle s kolečky

Zde se dozvíte více Zhroucení

occasional občasný provoz (v soukromí) castor chairs continuous trvalý provoz (v kanceláři apod.)

V místnosti, kde se používají židle na kolečkách, je vlas koberce vystaven extrémnímu zatížení provozem těchto koleček. Jen koberce splňující nejvyšší požadavky podle speciálních testů mohou být označeny tímto symbolem.

stairs occasional stairs continuous placeholder Schody

Zde se dozvíte více Zhroucení

stairs occasional příležitostné použití stairs continuous trvalé použití

Pokud koberec položíme na schodiště, jeho části na kraji jednotlivých schodů jsou vystaveny extrémnímu namáhání. Na základě specifických testů lze rozhodnout, zda je koberec vhodný k trvalému nebo jen občasnému používání na schodech.

underfloor heating placeholder placeholder Podlahové topení

Zde se dozvíte více Zhroucení

Pokud koberec položíme na podlahu, v níž je zavedeno podlahové vytápění, musí mít minimální izolační vlastnosti. Teplotní odpor musí být nižší než 0,17 m2 K/W. Tento symbol označuje, že koberec lze použít v kombinaci se systémy podlahového vytápění.

damp spacing placeholder placeholder Vlhké prostory

Zde se dozvíte více Zhroucení

Pokud má být koberec používán v prostorách, kde se může namočit, musí být rozměrově stabilní a odolný proti hnilobě. Koberce obsahující přírodní vlákno obecně tyto požadavky nesplňují.

slip resistance ds slip resistance npd placeholder Neklouzavost

Zde se dozvíte více Zhroucení

slip resistance ds DS slip resistance npd NPD

Podle normy EN 14041 mají podlahové krytiny plnit určené bezpečnostní požadavky. Jedním z nich je, aby nášlapný povrch podlahy neklouzal. Jestliže tuto vlastnost deklaruje výrobce, znamená to, že pokud je krytina suchá a čistá (neznečištěná), má koeficient dynamického tření > 0,30. V tomto případě se používá symbol DS.
V ostatních případech se používá symbol NPD, který znamená, že výrobce nedeklaruje neklouzavost. Jak ukazují rozsáhlé testy, všechny koberce s textilním vlasem splňují kritéria pro označení DS.

anti static placeholder placeholder Antistatické vlastnosti

Zde se dozvíte více Zhroucení

Symbol označuje, že koberec má antistatické vlastnosti. To znamená, že okamžitě vybíjí náboj statické elektřiny, který vzniká chůzí po koberci (elektrické napětí těla).

electrical resistance static dissipative electrical resistance conductive placeholder Elektrický odpor

Zde se dozvíte více Zhroucení

electrical resistance static dissipative rozptylující statický náboj electrical resistance conductive vodivý

Na koberce jsou často kladeny zvýšené nároky týkající se elektrického odporu, zejména v místnostech s elektronickými zařízeními (počítači apod.). V těchto případech symboly označují, zda koberec statický elektrický náboj rozptyluje, nebo zda je vodivý.

cut edges placeholder placeholder Odolnost proti třepení

Zde se dozvíte více Zhroucení

Symbol nůžek zaručuje zejména u smyčkových koberců, že střihy a švy se nebudou třepit.

noise absorption placeholder placeholder Tlumení hluku

Zde se dozvíte více Zhroucení

Pokud byl podle normy EN ISO 354 určen koeficient pohlcování hluku, lze použít tento symbol.

noise damping placeholder placeholder Kročejový hluk

Zde se dozvíte více Zhroucení

Jestliže bylo podle normy EN ISO 140-6 určeno tlumení kročejového hluku, lze použít tento symbol. Příslušnou hodnotu je třeba zmínit v technické dokumentaci. Všechny textilní podlahové krytiny mají výborné schopnost tlumení kročejového hluku.

light fastness placeholder placeholder Odolnost proti vyblednutí

Zde se dozvíte více Zhroucení

Tato ikona označuje, že koberec splňuje základní požadavky na odolnost proti vyblednutí (> = 5, pro pastelové odstíny > = 4) podle testu EN ISO 105-B02.

shape retaining placeholder placeholder Rozměrová stabilita

Zde se dozvíte více Zhroucení

Volně pokládané kobercové dlaždice musejí splňovat další požadavky na smršťování a roztahování (viz norma EN 1407 Příloha A nebo 1470; EN 13497; EN 15114). Pokud podlahová krytina požadavky splňuje, může výrobce použít tento symbol, který značí, že jeho výrobek je rozměrově stabilní.

b1 b2 c1 c2 d1 d2 e f Reakce na oheň

Zde se dozvíte více Zhroucení

 Bs1 b2 Bs2 c1 Cs1 c2 Cs2 d1 Ds1 d2 Ds2 e E f F

Reakce na oheň je ve všech členských zemích EU přísně regulována. Dnes jsou dřívější národní klasifikace nahrazeny jednotnou evropskou klasifikací třídy odolnosti proti ohni F až A (třída A se na koberce nevztahuje).

Třídy požární odolnosti D, C a B se dále dělí na podtřídy s1 a s2. Hustota kouře při hoření krytiny v případě třídy s1 je nižší než u třídy s2. To značí o něco lepší odolnost výrobku v rámci stejné třídy reakce na oheň.

Jaká třída je požadována, závisí na národních nařízeních.

Pro soukromé použití je obvykle dostačující třída Efl. Třídy požární odolnosti Cfl a Bfl se obvykle vyžadují pro smluvní použit.

Pokud výrobce není schopen poskytnout žádné informace o reakci svého výrobku při požáru, musí být koberec označen třídou FTP.