Povzbuzujeme mladé návrháře k vědomě ekologickému a tvůrčímu designu prostřednictvím udělování ceny za ekologický přístup

Zatímco tématem ostatních iniciativ ve výrobě koberců je hledání průmyslových řešení nakládání s výrobními a spotřebními odpady a recyklace odpadu na opakovaně použitelné suroviny nebo druhotné palivo, společnost AW chce kromě toho rozvíjet a podporovat iniciativy zaměřené na přidanou hodnotu recyklace kobercového odpadu.

Víra společnosti v možnost tvorby přidané hodnoty při recyklaci ji přivedla k myšlence uspořádat soutěž o cenu za ekologický přístup, která je určena pro studenty uměleckých řemesel, designu, architektury a módního návrhářství. Cena podporuje nové využití vyřazených koberců na konci jejich životnosti.

Kvalita příspěvků do soutěže, které společnost AW obdržela během prvních tří ročníků soutěže (2010, 2011 a 2012) jasně ukázala, že komunita návrhářů bere hodnotu ekologické udržitelnosti velmi vážně. Více než 200 inovačních krásných nových výrobků jasně prokazuje, že i ze starého koberce lze vytvořit novou kvalitu. Společnost AW si uvědomuje, že tento přístup není konečným řešením zpracování vyřazených koberců, ale její vedení je přesvědčeno, že probuzení povědomí citlivých pracovníků v oblasti návrhu a vývoje produktů o tom, že se kobercový odpad může stát cennou složkou jejich tvůrčí práce, jistě přinese pozitivní výsledky.

Cena za ekologický přístup, poprvé vyhlášená v roce 2010 pro belgické vysoké školy a akademie, shromáždila v roce 2012 více než 100 studentů z 10 uznávaných škol a univerzit z celé Evropy k účasti na třetím ročníku soutěže.