Wykładzina dywanowa: gwarancja zdrowego powietrza w twoim domu

Pod kątem zdrowotnym wykładzina dywanowa zapewnia lepszą jakość powietrza w domu. Włókna runa wykładziny formują trójwymiarową strukturę, która chwyta drobne cząsteczki takie jak kurz i pył oraz inne alergeny. Dzięki temu cząsteczki te nie krążą bezustannie w powietrzu, jak dzieje się w przypadku twardych pokryć podłogowych. Kurz osiadły na wykładzinie dywanowej nie wzbija się w powietrze nawet podczas chodzenia, ponieważ jego cząsteczki są uwięzione przez włókna wykładziny. Oczywiście wykładzinę dywanową należy regularnie czyścić dobrym odkurzaczem (wyposażonym w szczotkę obrotową i filtr HEPA), co najmniej dwa razy w tygodniu.

W 2006 roku Instytut ds. Ochrony Środowiska oraz Problematyki Wnętrza (GUI) przeprowadził badania zlecone przez Niemiecki Instytut ds. Astmy i Alergii (DAAB). Dokonano analizy powietrza w ponad 100 losowo wybranych domach. Badanie polegało na porównaniu stężenia drobnocząsteczkowej materii w powietrzu domów, w których podłogi pokryte są wykładziną dywanową oraz domów z twardymi podłogami. Wyniki badania były jednoznaczne: średnie stężenie drobnocząsteczkowej materii w powietrzu domów z twardymi podłogami jest dwukrotnie wyższe od domów z wykładziną dywanową. Stosowany w Niemczech limit zapylenia dla powietrza na otwartej przestrzeni (wynoszący 50 µg) został przekroczony o 20% przez pomieszczenia z twardymi podłogami.

Dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego wniosek jest oczywisty: należy wybrać taki rodzaj pokrycia podłogowego, który chwyta kurz i nie pozwala mu ponownie dostać się do powietrza krążącego w domu, ponieważ profilaktyka chorób jest znacznie skuteczniejsza niż ewentualne leczenie.

Trójwymiarowa pułapka na kurz

Czytaj więcej Zwiń

3 dimensional dust trap

Włókna runa wykładziny formują trójwymiarową strukturę, która chwyta drobne cząsteczki takie jak kurz i pył oraz inne alergeny.

 

W pomieszczeniach, w których podłogi pokryte są wykładziną dywanową stężenie cząsteczek kurzu jest istotnie mniejsze niż w pomieszczeniach o twardych podłogach.  

 

info Jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych a pokrycie podłogowe

Czytaj więcej Zwiń

Stężenie drobnego kurzu w pomieszczeniach zamkniętych

Stężenie drobnego kurzu
(Źródło: Niemiecki Instytut ds. Astmy i Alergii (DAAB) oraz Instytut ds. Ochrony Środowiska oraz Problematyki Wnętrza (GUI Mönchengladbach) – Dr inż. dyplom. Andreas Winkens.)

Średnie stężenie drobnocząsteczkowej materii w powietrzu domów z twardymi podłogami jest dwukrotnie wyższe od domów z wykładziną dywanową i przekracza wartość 50g/m3, stosowaną w Niemczech jako limit zapylenia dla powietrza na otwartej przestrzeni. Dla nadwrażliwych osób cierpiących na problemy ze strony układu oddechowego wybór pokrycia podłogowego, który przechwytuje kurz i uniemożliwia mu ponowny powrót do powietrza, to po prostu profilaktyka.

 

Wykładzina dywanowa uwalnia mniej cząsteczek do wdychanego powietrza

Widoczne poniżej wyniki badań przedstawiają ilość kurzu, jaka została uwolniona do powietrza podczas 16 minut chodzenia w pomieszczeniach o tym samym ładunku kurzu, lecz różnych rodzajach pokryć podłogowych (wykładzina dywanowa vs. twarda podłoga). Podczas chodzenia po twardej podłodze do powietrza uwalniana jest znacznie większa ilość kurzu, który utrzymuje się w nim nawet wtedy gdy chodzenie zostało wstrzymane.

Wykładzina dywanowa

 

(Źródło: Analiza czyszczenia i emisji związanej z natężeniem ruchu, Prof.Testing Laboratory, Dalton GA, Asbury G., 2002)

info Materia drobnocząsteczkowa (drobny kurz i pył)

Czytaj więcej Zwiń

Materia drobnocząsteczkowa jest jedną z form zanieczyszczenia powietrza. Za materię drobnocząsteczkową uważa się wszystkie unoszące się w powietrzu cząsteczki mniejsze niż 10 mikrometrów. Badania naukowe potwierdzają, że wdychanie ich ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Jej głównymi źródłami są ruch drogowy (40%), przemysł (23%) oraz rolnictwo (20%). Materia drobnocząsteczkowa powstaje w wyniku procesów spalania, na przykład w samochodach (głównie z silnikami diesla), elektrowniach i przemysłowych oraz prywatnych spalarniach. Powstaje również w wyniku przechowywania i transportu węgla, kruszców i zbóż, jak również podczas zużywania się opon na drogach.

 

Indywidualni ludzie i ich domostwa również przykładają się dość istotnie do ilości powstających zanieczyszczeń, np. poprzez używanie w domach kotłów wielopaliwowych, kominków, grillów, a także poprzez palenie papierosów i jazdę samochodami. Cząsteczki sadzy emitowane podczas palenia w kominku zawierają względnie wysokie poziomy groźnych substancji, co spowodowane jest niekompletnym spaleniem paliwa. Emisja drobnocząsteczkowej materii ma również początek w środowisku naturalnym, tak jak np. podczas deflacji, czyli wywiewania gleby, drobnego materiału skalnego czy soli morskiej.

 

 

(Ilustracja dostępna dzięki uprzejmości U.S. EPA)

info Jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych a pokrycie podłogowe

Czytaj więcej Zwiń

Stężenie drobnego kurzu w pomieszczeniach zamkniętych

Stężenie drobnego kurzu
(Źródło: Niemiecki Instytut ds. Astmy i Alergii (DAAB) oraz Instytut ds. Ochrony Środowiska oraz Problematyki Wnętrza (GUI Mönchengladbach) – Dr inż. dyplom. Andreas Winkens.)

Średnie stężenie drobnocząsteczkowej materii w powietrzu domów z twardymi podłogami jest dwukrotnie wyższe od domów z wykładziną dywanową i przekracza wartość 50g/m3, stosowaną w Niemczech jako limit zapylenia dla powietrza na otwartej przestrzeni. Dla nadwrażliwych osób cierpiących na problemy ze strony układu oddechowego wybór pokrycia podłogowego, który przechwytuje kurz i uniemożliwia mu ponowny powrót do powietrza, to po prostu profilaktyka.

 

Wykładzina dywanowa uwalnia mniej cząsteczek do wdychanego powietrza

Widoczne poniżej wyniki badań przedstawiają ilość kurzu, jaka została uwolniona do powietrza podczas 16 minut chodzenia w pomieszczeniach o tym samym ładunku kurzu, lecz różnych rodzajach pokryć podłogowych (wykładzina dywanowa vs. twarda podłoga). Podczas chodzenia po twardej podłodze do powietrza uwalniana jest znacznie większa ilość kurzu, który utrzymuje się w nim nawet wtedy gdy chodzenie zostało wstrzymane.

Wykładzina dywanowa

 

(Źródło: Analiza czyszczenia i emisji związanej z natężeniem ruchu, Prof.Testing Laboratory, Dalton GA, Asbury G., 2002)

Trójwymiarowa pułapka na kurz

Czytaj więcej Zwiń

3 dimensional dust trap

Włókna runa wykładziny formują trójwymiarową strukturę, która chwyta drobne cząsteczki takie jak kurz i pył oraz inne alergeny.

 

W pomieszczeniach, w których podłogi pokryte są wykładziną dywanową stężenie cząsteczek kurzu jest istotnie mniejsze niż w pomieszczeniach o twardych podłogach.