Zrównoważona działalność priorytetem dla Associated Weavers

sustainable enterprise

 

Nasze starania, aby prowadzić zrównoważoną działalność i przyjazną środowisku naturalnemu produkcję są wyjątkowo głęboko zakorzenione w strategii biznesowej firmy AW.


W ciągu ostatniego dziesięciolecia, firma AW w znacznym stopniu ograniczyła swój ślad ekologiczny.

 

Wdrożenie odpowiednich procesów produkcji pozwoliło na zredukowanie zużycia energii i ilości generowanych odpadów produkcyjnych. Dbamy również o wydajną konsumpcję wody oraz jej ponowne użycie. Co więcej, systematycznie wzrasta ilość zielonej energii wykorzystywanej w zakładach AW.