Zastrzeżenia prawne

Wszystkie prawa zastrzeżone. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z prawdą wszelkich treści zawartych w niniejszej witrynie internetowej. Niektóre strony mogą zawierać informacje wybiegające w przyszłość. Informacje te odzwierciedlają aktualne poglądy kierownictwa na przyszłe wydarzenia, lecz mogą wiązać się ze znanymi i nieznanymi zagrożeniami, ryzykiem lub innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i rezultaty będą się znacznie różnić od przyszłych wyników i osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w takich informacjach.

Treści zawarte na niniejszej witrynie internetowej podlegają zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia i nie stanowią, określają, modyfikują lub zastępują zobowiązań umownych dokonanych na piśmie między firmą AW lub spółkami zależnymi a odwiedzającym witrynę internetową. AW zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje udostępnione lub opublikowane przez strony trzecie i nie przyjmuje na siebie obowiązku sprostowywania nierzetelnych informacji, błędnych wniosków lub opinii publikowanych przez osoby trzecie w odniesieniu do tego lub jakiegokolwiek źródła informacji dostarczonego przez firmę AW.

Wszelkie dane osobowe zebrane od użytkowników podczas odwiedzin na niniejszej witrynie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w celach zwiększenia jej technicznej funkcjonalności. Firma Associated Weavers NV zobowiązuje się do nadzoru nad niniejszymi danymi zgodnie z wymogami belgijskich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Nazwa i logotyp firmy AW (Associated Weavers), jak również jej spółek stowarzyszonych, a także nazwy i logotypy oferowanych produktów i usług, są zastrzeżonymi znakami i nazwami towarowymi chronionymi przez krajowe i międzynarodowe prawo. Niniejsza witryna internetowa podlega belgijskiemu prawu, zaś prawa autorskie do niej należą do Associated Weavers Europe NV"

Ważne:
Jako producent NIE ZAJMUJEMY się bezpośrednią sprzedażą naszych produktów klientom końcowym.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kupna, gwarancji lub instalacji naszych produktów prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.
W przypadku wybranych krajów oferujemy wyszukiwarkę punktów sprzedaży. (patrz sekcja "Znajdź swoją wykładzinę dywanową")

Prawa autorskie © Associated Weavers NV

Associated Weavers
Klein Frankrijk 1
9600 Ronse
Belgia