Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. We hebben getracht ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo nauwkeurig mogelijk is. Sommige pagina's kunnen op de toekomst gerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke prestaties en resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de prestaties en resultaten uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke vooruitblikkende verklaringen.

De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, en schept, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verbintenissen die eerder schriftelijk overeengekomen zijn tussen AW of haar dochterondernemingen en de bezoeker. AW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verklaringen of publicaties door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden in verband met deze website, of een andere bron van informatie aangeboden door AW, te corrigeren.

Alle persoonlijke gegevens van de Gebruiker die verzameld worden om toegang te krijgen tot deze website, zullen uitsluitend gebruikt worden om de technische functionaliteit te verbeteren. Associated Weavers NV zal optreden als beheerder van deze gegevens in overeenstemming met de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De naam en het logo van AW, Associated Weavers, de aan haar gelieerde ondernemingen, en van de producten en diensten die zij aanbieden, zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door de nationale en internationale wetten. Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving en het betrokken copyright behoort toe aan Associated Weavers Europe NV.

Belangrijk:
Als fabrikant verkopen we NIET rechtstreeks aan eindverbruikers.
Wij raden u aan uw lokale dealer te contacteren voor eventuele vragen betreffende de verkoop, garantie of installatie.
Voor sommige landen bieden wij een dealer locator aan. 

Copyright © Associated Weavers NV

Associated Weavers
IZ Klein Frankrijk
Weverijstraat 1
9600 Ronse
Belgium