Právní informace

Všechna práva vyhrazena. Usilujeme o to, aby obsah těchto webových stránek byl co nejpřesnější. Určité stránky mohou obsahovat i prognózy. Tyto prognózy odrážejí současné názory vedení společnosti na vývoj událostí a zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že skutečnost bude diametrálně odlišná od těchto prognóz.
Obsah těchto webových stránek může být změněn bez upozornění a nepředstavuje ani nenahrazuje smluvní závazky písemně dohodnuté mezi společností nebo jejími dceřinými společnostmi a návštěvníkem stránek. Společnost AW se vzdává veškeré odpovědnosti za tvrzení zveřejněná třetími stranami a není povinna opravovat nepřesnosti, informace nebo závěry publikované třetími stranami ve vztahu k tomuto nebo jinému zdroji informací poskytovaných společností AW.

Veškeré osobní údaje získané od uživatelů jsou využívány výhradně ke zlepšení technické funkce stránek. Společnost Associated Weavers NV jedná jako správce těchto dat v souladu s belgickými zákony na ochranu osobních údajů.

Názvy a loga společnosti AW, Associated Weavers, jejích přidružených společností, výrobků a služeb jsou chráněny národními a mezinárodními zákony. Tato webová stránka se řídí belgickým právem a autorská práva k ní patří společnosti "Associated Weavers Europe NV"

Důležité upozornění:
Jako výrobce neprodáváme zboží přímo koncovým spotřebitelům. Pokud máte dotazy týkající se prodeje, záruky nebo instalace, kontaktujte prosím svého místního prodejce.
Pro některé země nabízíme vyhledávač prodejců (viz kapitola „Najdi si svůj koberec“).

Copyright © Associated Weavers NV

Associated Weavers
Klein Frankrijk 1
9600 Ronse
Belgium