Naše strategie cookies

Tyto Zásady při používání souborů Cookie se týkají používání souborů cookie na následujících webových stránkách:

 1. www.carpetyourlife.com
 2. www.sensualite.eu
 3. www.invictus-carpet.com
 4. www.vivendi-carpet.com
 5. www.gaia-carpet.com
 6. www.sedna-carpet.com
 7. www.schoener-wohnen-teppichboden.de
 8. www.isense-carpet.co.uk
 9. www.invictus.co.uk
 10. www.vivendi-carpet.co.uk

(dále společně jen: „Webová stránka”) společnosti Associated Weavers Europe NV/SA (dále jen: „AWE”, „my”, „nám”, „náš”, skloňováno ve všech pádech).

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku zařízení a obsahují určité informace a někdy rovněž osobní údaje. Pluginy sociálních médií je jednoduchý software vyvinutý a poskytovaný poskytovateli sociálních mediálních služeb (např. Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram a Twitter), které při vestavbě do Webové stránky poskytují integraci sociálních médií.

POZNÁMKA: Pokud si přejete získat obecné informace o tom, jakým dalším způsobem zpracováváme vaše osobní údaje kromě zpracování pomocí souborů cookie a sociálních médií včetně vaší komunikace e-mailem, telefonicky, faxem, přes sociální média a při vaší registraci na naší Webové stránce, přejděte prosím na naše Zásady ochrany osobních údajů [add link].

Pokračujete-li v používání Webové stránky i po získání informací o používání souborů cookie a služeb sociálních médií, souhlasíte, že jste si pečlivě přečetli tyto Zásady při používání souborů Cookie a že s nimi bezvýhradně souhlasíte. Kdykoliv však můžete změnit své preference souborů cookie v nastavení souborů cookie.

1. Obecné informace

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

1.1. Vaše osobní informace zpracovává společnost Associated Weavers NV/SA se sídlem na adrese Weverijstraat 1, 9600 Ronse v Belgii, registrovaná pod obchodním číslem 0400.254.860. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

Jedná se o společnost, která je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách při používání souborů Cookie.

1.2. Jakýkoliv pojem začínající velkým písmenem je v těchto Zásadách při používání souborů Cookie definován výslovným odkazem. Vzhledem ke kontextu mohou být výrazy v jednotném čísle rovněž interpretovány tak, že zahrnují množné číslo a naopak.

Abychom se ujistili, že obě strany přesně chápou obsah, je důležité, aby některé pojmy byly oběma stranami interpretovány stejně.

1.3. Pokud se text odvolává na určitý zákon nebo nařízení, toto odvolání rovněž zahrnuje veškeré změny, nahrazení nebo zrušení příslušného zákona nebo nařízení včetně veškerých souvisejících výkonných rozhodnutí.

Zákony se čas od času mění a my se chceme ujistit, že tyto Zásady při používání souborů Cookie zůstanou i nadále v souladu s takovými změnami.

1.4. AWE si vyhrazuje právo čas od času měnit či upravovat tyto Zásady při používání souborů Cookie podle vlastního uvážení. Tyto změny a úpravy budou uveřejněny prostřednictvím Webové stránky. Pokud s těmito změnami nebo úpravami nesouhlasíte, žádáme vás, abyste nás o této skutečnosti informovali e-mailem na adrese [email protected]. Pokud od vás neobdržíme takový e-mail do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení provedení změny Zásad při používání souborů Cookie viditelným způsobem na našich Webových stránkách, budeme předpokládat, že se všemi provedenými změnami jednoznačně souhlasíte.

Změny zákonů, tržních podmínek, zájmů apod. mohou mít čas od času za důsledek změnu našich Zásad při používání souborů Cookie, aby byla zajištěna jejich aktuálnost.

Pokud k tomu dojde, žádáme vás, abyste tyto změny vzali na vědomí a souhlasili s nimi, pokud je považujete za přijatelné.

2. Soubory cookie

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

2.1. Používání cookies můžete změnit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokyny jak postupovat najdete zde:

Nepovolení souborů cookie může však při návštěvě Webových stránek způsobit, že některé nebo všechny funkce Webové stránky přestanou správně fungovat.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

2.2. Navštívíte-li Webovou stránku, společnost AWE umístí několik souborů cookie. Většina dat týkajících se těchto souborů, jejich umístění a použití umožní vaši identifikaci a společnost AWE je používá k získání přehledu o tom, jak vy a ostatní uživatelé Webové stránky tyto stránky používají tak, že shromažďuje statistické a uživatelské informace, což společnosti AWE umožňuje poskytnout vám během návštěvy Webové stránky větší uživatelské pohodlí.

Tímto ustanovením vás chce společnost AWE odpovídajícím způsobem informovat o souborech cookie, které jsou umístěny na vašem zařízení během návštěvy a používání Webových stránek.

2.3. Společnost AWE ví o následujících nejdůležitějších souborech cookie, která se používají na Webové stránce:

 • Funkční soubory cookie
  • Společnost AWE na své Webové stránce používá několik druhů funkčních souborů cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro správné fungování Webové stránky a váš dobrý uživatelský dojem.

Příkladem takového souboru je zapamatování si nastavení jazyka.

 • Analytické a statistické soubory cookie
  • Google Analytics: Společnost AWE používá cookies Google Analytics, aby zjistila, jak vy, ostatní uživatelé Webové stránky a některé třetí strany Webovou stránku používají. Díky těmto poznatkům může společnost AWE a její subdodavatelé zlepšovat své služby. Mezi soubory cookie, které společnost AWE používá, patří soubory „_ga”- (2letá životnost) a rovněž soubory „_gid”/„_gat” (1denní životnost). Více informací najdete zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Některé soubory cookie shromažďují informace, které slouží společnosti AWE k získání přehledu (obvykle pomocí statistik) o tom, jak uživatelé Webovou stránku používají, které funkce jsou oblíbené, které naopak nejsou oblíbené atd. Tyto informace mohou být použity ze zlepšení Webové stránky, k poskytnutí většího uživatelského pohodlí.

 • Soubory cookie sociálních médií a reklamní soubory cookie:
  • YouTube: Společnost AWE používá soubory cookie umístěné portálem YouTube, aby vám umožnila prohlížení videoklipů uveřejněných na naší Webové stránce. Tyto soubory cookie se používají k:
   • měření šířky pásma (cookie „VISITOR_INFO1_ LIVE” s životností 8 měsíců);
   • uložení preferencí jazyka a vyhledávání (cookie „PREF” s životností 8 měsíců);
   • vkládání video služeb portálu YouTube na Webové stránky (cookie „YSC” s životností jedné návštěvy);
  • Google: Cookie „CONSENT” s životností 10 let představující váš souhlas se sledováním vašeho uživatelského chování společností Google během surfování. Více informací o tom, jak Google používá cookie „CONSENT” najdete zde: https://policies.google.com/technologies/types.;
  • Doubleclick: Cookie „IDE s životností 13 měsíců se používá pro reklamní účely a umožňuje společnosti Google sledovat vaše uživatelské chování na různých webových stránkách, aby bylo možné vám poskytnout relevantnější reklamu přímo vám na míru. Více informací o tom, jak Google používá cookie „IDE” najdete zde: https://policies.google.com/technologies/types.

Zde vám vysvětlíme, které soubory cookie používáme v sociálních médiích a pro reklamní účely. Tyto soubory cookie umisťují naši poskytovatelé služeb (třetí strany).

2.4. Svůj souhlas s používáním souborů cookie společností AWE můžete kdykoliv odvolat. Pro uplatnění tohoto práva postačí odstranit soubory cookie, které byly umístěny na vaše zařízení. Chcete-li tak učinit, postupujte prosím podle příslušných pokynů výrobce vašeho prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3. Účely, ke kterým společnost AWE používá vaše osobní údaje

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

3.1. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje za účelem vypracování statistických analýz, abychom mohli zlepšit naši Webovou stránku, produkty a služby nebo vytvořit nové produkty nebo služby.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.2. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje, aby vám poskytla Webovou stránku včetně různých druhů obsahu, jako jsou např. videa portálu YouTube.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.3. Společnost AWE může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem informování třetí strany v souvislosti s možným sloučením s, získáním nebo oddělením od třetí strany, a to i v případě, že se tato třetí strana nachází mimo Evropskou unii.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.4. Společnost AWE může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zachování oprávněných zájmů společnosti AWE, jejích partnerů nebo třetí strany, pokud a když lze vaši registraci nebo použití Webové stránky považovat (a) za porušení jakýchkoliv použitelných podmínek užívání nebo práv duševního vlastnictví nebo jakýchkoliv jiných práv třetí strany, (b) za ohrožení bezpečnosti nebo integrity Webové stránky, (c) za nebezpečí pro Webovou stránku nebo jakýkoliv systém společnosti AWE nebo jejích subdodavatelů způsobené viry, trojskými koni, spywarem, malwarem nebo jinou formou škodlivého kódu, nebo (d) za jakýmkoliv způsobem nenávistné, obscénní, diskriminační, rasistické, pomlouvačné, zlomyslné, škodlivé nebo jiným způsobem nevhodné nebo nezákonné.

Tímto si vyhrazujeme právo zpracovat vaše osobní údaje, pokud použijete naši Webovou stránku způsobem, který by mohl ublížit společnosti AWE nebo někomu jinému, nebo pokud je tento způsob nezákonný.

4. Právní základna pro zpracování vašich osobní údajů

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

4.1. Ke zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v Zásadách při používání souborů cookie s výjimkou funkčních souborů cookie vás společnost AWE jako odpovědná strana žádá o souhlas.

Zákon nám ukládá, abychom přesně uvedli, kterou právní základnu používáme ke zpracování vašich osobních údajů vzhledem k účelům, které jsme uvedli v předchozím článku.

Hlavní právní základnou pro zpracování údajů, na které se vztahují tyto Zásady při používání souborů Cookie, je váš souhlas.

Společnost AWE získává váš souhlas prostřednictví informačního banneru o souborech cookie. Kliknutím na tento banner a dalším používáním kterékoliv z Webových stránek potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli Zásady při používání souborů Cookie a že s nimi bezvýhradně souhlasíte.

5. Příjemci

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

5.1. Společnost AWE nezasílá vaše osobní údaje identifikovatelným způsobem jakékoliv třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu. Chápete však, že používání analytických a statistických souborů cookie i souborů cookie n sociálních médiích může znamenat, že poskytovatelé těchto souborů cookie (třetí strany) o vás z těchto souborů cookie mohou získat určité informace včetně informací o vašem uživatelském chování. Více informací najde v příslušných zásadách jednotlivých poskytovatelů služeb:

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami, pokud jste nám k tomu nedali souhlas nebo pokud nebyly vaše údaje anonymizovány. Chápete však, že pokud ke komunikaci používáte například Facebook, Facebook rovněž zpracovává vaše osobní údaje.

5.2. Při poskytování služeb Webové stránky i zpracování vašich osobních dat používá společnost AWE jako poskytovatele těchto služeb třetí strany. Tyto třetí strany smí zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti AWE výhradně po poskytnutí výslovných písemných instrukcí společností AWE. Společnost AWE zajišťuje, že všichni poskytovatelé služeb jsou velmi pečlivě vybíráni a jsou povinni zachovávat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

Naše Webové stránky mohou být vytvořeny, spravovány nebo provozovány třetími stranami. Dále využíváme služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb, za účelem interního zpracování vašich osobních údajů.

6. Záruka kvality

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

6.1. Společnost AWE se snaží zpracovávat pouze osobní údaje nezbytně nutné k dosažení účelů uvedených v účelech zpracování.

Budeme se snažit nezpracovávat více vašich osobních údajů, než potřebujeme k účelům, které jsme vám sdělili.

6.2. Vaše osobní údaje se zpracovávají pouze po dobu, jež je nutná k dosažení účelů, které jsou popsány výše, nebo až do chvíle odvolání vašeho souhlasu se zpracování vašich osobních údajů. Upozorňujeme vás, že odvolání souhlasu může vést k nemožnosti používání celé nebo části Webových stránek. Společnost AWE zruší identifikaci vašich osobních údajů, pokud vaše osobní údaje již dále nejsou potřebné k dosažení účelu uvedeném v účelech zpracování a pokud neexistuje:

 • převažující zájem společnosti AWE nebo jakékoliv třetí strany, který znemožňuje zrušení identifikace vašich osobních údajů;
 • právní či regulační povinnost nebo právní či administrativní příkaz, který zabraňuje společnosti AWE v zrušení identifikace údajů.

Zde vám vysvětlíme, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje způsobem, který umožňuje vaši identifikaci.

6.3. Společnost AWE přijme vhodná technická a organizační opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny před nedovoleným přístupem nebo odcizením, ztrátě, manipulací či zničení. Přístup zaměstnanců společnosti AWE nebo poskytovatelů služeb se poskytuje výhradně na bázi YYY a podléhá striktní povinnosti zachování důvěrnosti. Chápete však, že bezpečnost a zabezpečení jsou pouhými povinnostmi, které nelze zcela zaručit.

Uděláme vše pro to, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí.

7. Vaše práva

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

7.1. Máte právo vyžádat si přístup ke všem osobním údajům, které o vás společnost AWE zpracovává. Společnost AWE si vyhrazuje právo účtovat si administrativní poplatek za opakované žádosti o přístup, u kterých je zřejmé, že byly odeslány za účelem obtěžování nebo způsobení újmy společnosti AWE.

V tomto článku vám vysvětlíme vaše práva při zpracování vašich osobních údajů. Tato práva jsou zřejmá.

7.2. Máte právo požádat o bezplatnou opravu všech vašich osobních údajů, které nejsou správné. Pokud odesíláte žádost o opravu, musí tato žádost obsahovat důkaz chybné povahy údajů, jejichž opravu požadujete.

7.3. Máte právo odvolat váš dříve udělený souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

7.4. Máte právo požádat o smazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné k účelům, které jsou uvedeny výše nebo pokud jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním. Mějte však na paměti, že společnost AWI vaši žádost o smazání zkontroluje, zda neexistují:

 • převažující zájmy společnosti AWE nebo jakékoliv třetí strany;
 • neexistují právní či regulační povinnosti nebo právní či administrativní příkaz, který zabraňuje tomuto smazání.

Kromě smazání můžete rovněž požádat, aby společnost AWE omezila míru zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) zpochybňujete správnost těchto údajů, (b) zpracování je nelegitimní nebo (c) údaje již nejsou nutné k výše uvedeným účelům, ale vy je potřebujete, abyste se mohli bránit během právních řízení.

7.5. Máte právo protestovat proti zpracování vašich osobních údajů, pokud můžete prokázat, že existují vážné a odůvodněné důvody související s příslušnými okolnostmi, které tuto skutečnost opodstatňují.

7.6. Máte právo od nás obdržet všechny své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7.7. Pokud si přejete odeslat žádost týkající se jednoho nebo více výše uvedených práv v jakékoliv záležitosti spojené s vašimi právy na ochranu osobních údajů, můžete tak učinit e-mailem na adresu [email protected]. E-mail obsahující žádost o uplatnění práva se nepovažuje za souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na rámec údajů požadovaných pro vyřízení vaší žádosti. Ve vaší žádosti musíte jasně a přesně uvést, která právo si přejete uplatnit a důvody, proč si právo přejete uplatnit (jsou-li vyžadovány). Žádost musí být rovněž opatřena datem a podpisem a musí být přiložena naskenovaná kopie vašeho platného dokladu totožnosti.

Společnost AWE vás bude obratem informovat o přijetí vaší žádosti. Pokud se ukáže, že žádost je opodstatněná, společnost AWE vám tuto skutečnost oznámí co nejdříve, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení vaší žádosti.

Pokud máte stíženost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností AWE, můžete se kdykoliv obrátit na společnost AWE, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v prvním odstavci tohoto článku. Pokud s odpovědí společnosti AWE nejste spokojeni, máte právo stěžovat si u příslušné instituce odpovědné za ochranu osobních údajů, např. instituce na ochranu osobních údajů v Belgii. Více informací najdete na webové stránce http://www.privacycommission.be.