Poslání společnosti


„Chceme být preferovaným dodavatelem trendových, inovačních a hodnotných bezešvých koberců specializovaným distributorům podlahových krytin za cenu odpovídající jakosti. 

V naší každodenní činnosti zaměřené na splnění tohoto cíle ctíme a vždy budeme ctít naše firemní hodnoty: bezúhonnost, úctu k člověku a životnímu prostředí, věrnost, zaujetí a závazek.“