Prioritou Associated Weavers je udržitelné podnikání

sustainable enterprise

 

Udržitelné podnikání obecně a ekologická výroba konkrétně jsou hluboko zakořeněny v podnikatelské strategii AW.

Za posledních deset let se společnosti AW podařilo podstatně snížit negativní vlivy své výroby na životní prostředí.

 Vhodné výrobní procesy a pravidla významně snižují spotřebu energie a produkci odpadu a zajišťují efektivní využívání vody. Kromě toho AW využívá udržitelnou „zelenou“ energii.