05 Výzkum

Innovation is the ability to see change as an opportunity – not a threat.
--- Steve Jobs

 

Inovace jsou ve strategii společnosti AW klíčovým prvkem. Společnost se zapojuje do různých výzkumných projektů s cílem přinášet ještě udržitelnější produkty a postupy.

Společnost AW je také členem ECRA (Evropské asociace výrobců koberců a předložek) a aktivně přispívá k tomu, aby kroky asociace vedly průmyslové odvětví výroby koberců k cirkulární ekonomice.