03 Omezení odpadu

Waste isn’t waste until we waste it.
--- WILL.I.AM

 

 

 

Společnost AW uplatňuje dalekosáhlou zásadu omezení odpadu a neustále hledá efektivní řešení opětovného využití a recyklace odpadu. V rozmezí 5 let (2015–2020) společnost AW uspěla ve snižování objemu vyprodukovaného odpadu o 27 %.

Většinu nevyhnutelného odpadu zpracovávají specializovaní zpracovatelé odpadu na recyklovaná vlákna, textilie a stavební materiály. Pouze malá část zbytkového odpadu se přeměňuje na palivo pro cementárny a elektrárny.