Het PRODIS label en zijn elementen

 


De FCSS symbolen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk te herkennen en te begrijpen zijn

De symbolen tonen zowel de gebruiksklasse voor het tapijt als de vele aanvullende eigenschappen.

Ze geven ook aan dat het product voldoet aan de eisen die worden gesteld in de desbetreffende Europese normen. 

 
 
Het GUT label geeft aan dat het product dat onder Prodis is geregistreerd voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een milieuvriendelijk tapijt. Het GUT label is een integraal onderdeel van het Prodis systeem. Producten die tegelijkertijd worden geregistreerd in nationale informatiesystemen als PIT, ETG of ICCU en ook een GuT licentie hebben, mogen als optie het nationale symbool voeren in het hiervoor gereserveerde gedeelte van het Prodis label.
 Het registratienummer geeft aan dat het product is opgenomen in het PRODIS systeem en dat aan alle eisen wordt voldaan. Het product is hierdoor herkenbaar en het het maakt controle op de markt eenvoudig.  Door het registratienummer in te voeren op de Prodiswebsite kan de consument aktuele basis informatie over een product verkrijgen.