Značka PRODIS a její složky

 


Symboly FCSS jsou určeny pro snadné rozlišení a pochopení. Vyjadřují třídy použití a opotřebení koberců a řadu dalších produktových charakteristik. Označují také, že výrobek splňuje požadavky příslušných produktových norem EU.

 
 
Značka GUT označuje, že je výrobek registrován v systému PRODIS a splňuje všechny požadavky na ekologický koberec.
Značka GUT je nedílnou součástí systému PRODIS. Výrobky současně registrované podle národních systémů, jako jsou PIT, ETG nebo ICCU, s licencí GUT mohou mít ve volném prostoru umístěno logo národního systému registrace
 Registrační číslo označuje, že je výrobek registrován v systému PRODIS a splňuje všechny jeho požadavky. Umožňuje identifikaci výrobku a usnadňuje tržní kontrolu.  Zavedením registračního čísla na webových stránkách systému PRODIS mají spotřebitelé přístup k aktuálním základním informacím o produktu.