Značka CE: „Pas“ pro vstup na evropský trhu

CE markZnačka CE je povinná pro všechny interiérové podlahové krytiny od 1. ledna 2007 podle CDP, směrnice pro stavební výrobky (89/106/EHS).

Značka CE:
  • označuje shodu výrobku se základními požadavky příslušných evropských směrnic
  • umožňuje prodej výrobku na evropském trhu
  • podporuje volný pohyb zboží
  • slouží jako základ stažení neshodných produktů z oběhu

Výrobky nesoucí značku CE smějí být prodávány v Evropě. Je to prohlášení dodavatele – výrobce nebo dovozce – o shodě s evropskou legislativou.