Oznakowanie CE: "Paszport" do europejskiego rynku

CE markOznakowanie CE jest obowiązkowe dla wszystkich pokryć podłogowych od 1 stycznia 2007 roku, kiedy zostały one uwzględnione w dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych (89/106/EWG).

Oznakowanie CE:

  • potwierdza zgodność produktu z najważniejszymi wymogami zawartymi z europejskich dyrektywach
  • pozwala umieścić produkt na rynku europejskim
  • promuje wolny przepływ dóbr
  • jest podstawą do wycofania produktów niezgodnych z obowiązującymi wymogami

Produkty oznaczone znakiem CE mogą być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Jest to deklaracja producenta lub dystrybutora o zgodności oferowanego przez niego produktu z europejskimi przepisami.