ECRA, the European Carpet and Rug Association

ecra

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wykładzin i Dywanów (ECRA), z siedzibą w Brukseli, jest organizacją zrzeszającą wiodących producentów wykładzin dywanowych w Europie. Stowarzyszenie to powstało w roku 2005, a jego członkowie generują około 85% europejskiej produkcji. Obecnie, członkami stowarzyszenia ECRA jest ponad 50 wiodących producentów wykładzin dywanowych z 6 europejskich krajów.

ECRA spełnia rolę międzynarodowej platformy wymiany koncepcji i doświadczeń pomiędzy jego członkami. Swoje działania skupia wokół R&D, wprowadza normy, gości na międzynarodowych targach, przeprowadza ewaluację danych statystycznych, spełnia rolę biura prasowego oraz zajmuje się kwestiami związanymi z PR-em.

Cele stowarzyszenia ECRA

Stowarzyszanie reprezentuje i promuje wspólne interesy swoich członków poprzez:

 • Promowanie ogólnych materiałów dotyczących członków stowarzyszenia, ich biznesowych i gospodarczych interesów, oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji.
 • Dostarczanie członkom informacji i zaleceń.
 • Promowanie wspólnych interesów członków odnośnie kwestii R&D oraz norm.

ECRA kieruje się następującymi celami:

 • Zapewnianie platformy informacyjnej dla członków
 • Opracowywanie i obsługa kontraktów handlowych między członkami
 • Bezstronna reprezentacja branży na poziomie europejskim
 • Punkt kontaktu z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami
 • Promocja wizerunku wykładziny jako produktu
 • Informacje dla użytkowników końcowych
 • Promocja innowacyjności i najwyższych standardów jakości
 • Regulacja rynku poprzez aktywne zaangażowanie nad opracowywaniem norm