Oznaczenie PRODIS i jego elementy

 


Symbole FCSS opracowano dla lepszego i łatwiejszego zrozumienia do jakiej klasy użytkowania i luksusowości należy dany produkt, a także jakie posiada dodatkowe cechy i właściwości. Oznakowanie to również informuje o spełnianiu przez produkt wymogów właściwych norm europejskich.

 
 
Oznakowanie GUT informuje, że dany produkt zarejestrowany jest w systemie PRODIS spełniając tym samym wszystkie jego ekologiczne wymogi.
Oznakowanie GUT jest integralną częścią systemu PRODIS. Produkty jednocześnie zarejestrowane w krajowych systemach takich jak PIT, ETG czy ICCU, które posiadają licencję na wydawanie oznakowania GUT, mogą opcjonalnie przedstawiać logo danego krajowego systemu w pustym polu.
 Numer rejestracji informuje, że dany produkt widnieje w systemie PRODIS i spełnia wszystkie jego wymogi. Numer umożliwia identyfikację produktu i ułatwia kontrolę rynku.  Poprzez wpisanie numeru rejestracji produktu na stronie internetowej systemu PRODIS, konsument ma możliwość otrzymania aktualnych informacji o szukanym produkcie.