PRODIS: kompleksowy system informacji o produktach europejskiej branży wykładzin dywanowych

PRODIS jest pierwszym kompleksowym systemem informacji skierowanym do konsumentów skupiającym wszelkie dane dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników wykładzin dywanowych. Ponad to, udostępnia informacje dotyczące obszarów zastosowania oraz dodatkowych cech i właściwości tekstylnych pokryć podłogowych.

PRODIS dostarcza wiarygodnych informacji konsumentom oraz pracownikom branży wykładzin na podstawie:

  • Systemu badań stowarzyszenia GUT dotyczących emisji lotnych związków organicznych (VOC) oraz chemikaliów
  • Standardowych Symboli dla Pokryć Podłogowych (FCSS). Symbole te reprezentują klasy użycia i luksusowości, jak również wiele innych, bardziej szczegółowych cech i właściwości wykładzin dywanowych.

PRODIS jest czymś więcej niż tylko nowym oznakowaniem wykładzin dywanowych. Jest unaocznieniem odnowionego zaufania dla wykładzin, które nie są po prostu jednym z rozwiązań w zakresie pokryć podłogowych – są przede wszystkim najlepszym możliwym wyborem.

W skrócie, PRODIS oznacza:

  • Jakość zgodną z europejskimi normami (oznakowanie CE)
  • Przetestowanie pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów
  • Przeprowadzanie badań przez niezależne instytucje kontroli